PRIVCACY BELEID VAN DE STICHTING JACHTHAVEN MEDEMBLIK

/PRIVCACY BELEID VAN DE STICHTING JACHTHAVEN MEDEMBLIK
PRIVCACY BELEID VAN DE STICHTING JACHTHAVEN MEDEMBLIK2018-09-13T13:26:52+00:00

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Jachthaven Medemblik verwerkt van haar ligplaatshouders.

Indien u ligplaatshouder wordt of bent van de Stichting Jachthaven Medemblik heeft u persoonsgegevens aan de stichting verstrekt en geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Jachthaven Medemblik Westerhaven 15B 1671CJ Medemblik, telefoon 0227541861 KvK nummer 412341930000. De persoonsgegevens berusten bij de secretaris, deze is bereikbaar via e- mail secretariaatstichtingjachthavenmedemblik@ziggo.nl De persoonsgegevens worden binnen de Stichting Jachthaven Medemblik ook gebruikt door de penningmeester en de havenmeester.

2. Welke gegevens verwerkt de Stichting Jachthaven Medemblik en voor welk doel

2.1

 • In het kader van uw ligplaatshouderschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam;
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoon nummer(s), e-mail adres(sen)

2.2

 • de Stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het volgende:
  a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de ligplaats en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, voor contact over de facturen en vragen daarover.
  b) uw naam en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten, alsmede het versturen van facturen van de stichting.

E-mail berichtgeving:

De Stichting Jachthaven Medemblik gebruikt uw naam en e-mail adres voor uitnodigingen, contacten over de ligplaats of factuur en om u informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de Stichting te verstrekken. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via een verzoek daartoe aan de secretaris.

3. Bewaartermijnen

De Stichting Jachthaven Medemblik verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het huurcontract van uw ligplaats tot maximaal een jaar na afloop van dit huurcontract. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 – Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 – Voor het opstellen van de facturen maakt de Stichting gebruik van diensten van een extern boekhoudbureau, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de secretaris van de Stichting kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 – Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.
5.3 – Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Stichting Jachthaven Medemblik uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris.
5.4 – Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan de secretaris.

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.